Kids Library Home

Welcome to the Kids' Library!

Search for books, movies, music, magazines, and more.

     
Available items only
E-Books/E-Docs

Title Romanistiken i Sverige: tradition och förnyelse. / Andreas Romeborn, Elisabeth Bladh

Imprint Gteborg : Kriterium, 2019.

Copies

Location Call No. OPAC Message Status
 Axe JSTOR Open Ebooks  Electronic Book    ---  Available
Description 1 online resource (xii, 399 pages)
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Series Online access: Ubiquity Press Ubiquity Press Open Books.
Summary The Romance languages are the Indo-European languages developed from Latin. The term "Romance Languages" also refers to the academic discipline, which studies the Romance languages and literature from the areas where the Romance languages are spoken. This discipline has a long tradition in Sweden. Swedish academic education and research in the Romance languages forms the subject of this anthology, whose contributions are written by 22 different researchers active in the field. The anthology examines the historical development of the study of the Romance languages in Sweden, as well as important trends in current education and research. The question of what characterizes the Romance languages as an academic discipline in Sweden today is thoroughly discussed in several of the contributions. The book brings a metadisciplinary perspective in the sense that it is the discipline itself, Romance languages - or some aspect of it - that constitutes the object of study. It is aimed at anyone with an interest in university and scholarly history and the development and position of academic language subjects in a Swedish university context. In addition, several of the contributions are of relevance for readers with an interest in language didactics and for pedagogical research on language teaching in higher education. The hope is that the reflections and investigations gathered in this anthology will serve as a starting point for the future development of the study of the Romance languages in Sweden. *** De romanska språken är de indoeuropeiska språk som utvecklats från latinet. Beteckningen "romanska språk" syftar även på den akademiska disciplin i vilken de romanska språken och litteraturen från de romanska språkområdena studeras. Denna disciplin, också kallad "romanistik", har en lång tradition i Sverige. Den akademiska utbildningen och forskningen i romanska språk i Sverige bildar ämnet för denna antologi, vars bidrag är skrivna av 22 olika forskare verksamma inom fältet. I antologin undersöks den svenska romanistikens historiska utveckling samt bärande tendenser i dagens utbildning och forskning. Frågan om vad som idag kännetecknar romanska språk som akademisk disciplin i Sverige diskuteras grundligt i flera av bidragen. Boken anlägger ett metadisciplinärt perspektiv i den meningen att det är själva disciplinen romanska språk - eller någon aspekt av denna - som utgör studieobjektet. Den vänder sig till alla med intresse för universitets- och lärdomshistoria och för de akademiska språkämnenas utveckling och ställning i ett svenskt högskolesammanhang. Flera av bidragen är därutöver av relevans för läsare med intresse för språkdidaktiska spörsmål och för pedagogisk forskning rörande språkundervisning inom högre utbildning. Förhoppningen är att de reflexioner och undersökningar som samlas i denna antologi ska kunna tjäna som en utgångspunkt för romanistikens utveckling i Sverige i framtiden.
Subject Romance languages -- Study and teaching -- Sweden -- History.
Romance languages -- Study and teaching. (OCoLC)fst01099853
Sweden. (OCoLC)fst01204537
Genre/Form Electronic books.
History. (OCoLC)fst01411628
Added Author Romeborn, Andreas.
Translated Title Romanistics in Sweden: Tradition and renewal eng
ISBN 9789179630096 (electronic bk.)
917963009X (electronic bk.)
9789179630072 (electronic bk.)
9179630073 (electronic bk.)

 
    
Available items only